Teammästerskap

 

2021 introduceras ett teammästerskap i MAS Rallycup där team kan anmäla upp till tre förare i olika klasser som tar poäng för teamet.

Reglemente för teammästerskapet 2021 finns här:

Teammästerskap Reglemente 2021

Resultat:

 

Teammästerskap 1 2 3 X Totalt
1.
2.
3.